POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

 

Korzystanie ze strony
internetowej corsahairshop.pl
oraz sklepu internetowego pod nazwą CorsaHairShop
oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

Jako Użytkownik zapoznaj się z jej
postanowieniami. Poniższy spis treści pomoże Ci w tym. Informuję Cię w niej, w
jaki sposób troszczę się o dane Użytkowników, jak je przetwarzam, komu je
powierzam i wiele innych ważnych kwestii związanych z danymi osobowymi.

 

SPIS TREŚCI 1

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  2

§2 DEFINICJE  3

§3 DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA  4

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
UŻYTKOWNIKA?  4

CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE? CO JEST
KONSEKWENCJĄ ICH NIEPODANIA?  5

W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH
PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA PODAWANE W RAMACH KORZYSTANIA ZE STRONY?  5

W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ DANE?  11

JAKIE SĄ UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA?  12

CZY UŻYTKOWNIK MOŻE COFNĄĆ WYRAŻONĄ ZGODĘ?  14

CZY PRZEKAZUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA DO PAŃSTW TRZECICH?  14

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?  15

LINKI ODSYŁAJĄCE DO INNYCH STRON   17

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH   17

KIM MOGĄ BYĆ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH?  18

CZY POWOŁALIŚMY INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?  20

CZY PROFILUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?  20

§4 FORMULARZE  21

§5 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE  26

§6 TECHNOLOGIE  27

§7 POLITYKA PLIKÓW COOKIES  27

§8 ZGODA NA COOKIES  36

§9 LOGI SERWERA  36

 

 

Niniejsza Polityka Prywatności i
Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii
pojawiających się na stronie internetowej corsahairshop.pl oraz w sklepie internetowym pod nazwą
CorsaHairShop .

Administratorem strony i danych
osobowych przekazywanych w jej ramach jest CORSA Irena Nowik, 16-050 Michałowo, ul. Młynowa 24,
NIP 9660694166 REGON 052229713

Irena
Nowik
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CORSA Irena Nowik, pod adresem 16-050 Michałowo, ul.
Młynowa 24, NIP: 9660694166 REGON 052229713 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Dbam o bezpieczeństwo danych
osobowych oraz o prywatność Użytkownika Strony. Cieszę się, że odwiedziłeś moją
Stronę.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w
zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę
kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: kontakt@corsahairshop.pl.

Administrator zastrzega sobie prawo
do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony
obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być:
rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy
też rozwój Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez
Administratora. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki
prywatności. 

 

 

AdministratorCORSA
Irena Nowik, 16-050 Michałowo, ul. Młynowa 24, NIP:9660694166

Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z
niej.

Strona i/lub Sklep internetowy – strona internetowa, blog i sklep internetowy znajdujące się
pod adresem corsahairshop.pl
oraz corsahairshop.pl/shop
lub corsahairshop.pl/blog.

Konto Użytkownika lub Konto – konto Użytkownika założone na
platformie internetowej Sklepu internetowego, umożliwiające dostęp do
zakupionych szkoleń i produktów zgodnie z Regulaminem Sklepu, który Użytkownik
jest zobowiązany zaakceptować podczas rejestracji Konta.

Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają
wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach
np. w celu wysyłki newslettera, w celu złożenia zamówienia, w celu kontaktu z
Użytkownikiem.

Regulamin–  regulamin dostępny na stronie Sklepu w ramach
którego określono zasady związane z 
zapisem na Newsletter i realizacją 
Usługi Newsletter.

Newsletter – oznacza bezpłatną usługę
świadczoną drogą elektroniczną, usługa cyfrowa, przez Administratora na rzecz
Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem
których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych
elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji
prawnie uzasadnionego celu Administratora, którym jest marketing bezpośredni, w
tym wysyłanie treści marketingowych i handlowych za zgodą Użytkownika.
Szczegółowe informacje na temat wysyłki Newslettera znajdują się w dalszej
części niniejszej polityki prywatności oraz w Regulaminie Newslettera.

RODO – oznacza Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Ustawa o ochronie
danych osobowych
– ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.)
.

Ustawa o świadczeniu usług drogą
elektroniczną
 – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344.z późn. zm.).

Ustawa Prawo Telekomunikacyjne – ustawa z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z
2021 r. poz. 576
z późn. zm.).

 

 

KTO JEST
ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA?

 

Administratorem danych
osobowych Użytkownika jest CORSA
Irena Nowik, 16-050 Michałowo, ul. Młynowa 24, NIP:9660694166

Administrator współadministruje z dostawcami platform
społecznościowych, np. Facebook, TikTok, itp. wskazanymi w niniejszym
dokumencie w zakresie danych osób korzystających z social mediów i śledzących
profil Administratora na danej platformie social mediowej oraz wchodzących w
interakcje z Administratorem. Zasady współadministrowania zostały wskazane
poniżej w zakresie każdej platformy social mediowej, na której Administrator
posiada profil.

 

CZY PODANIE DANYCH
JEST DOBROWOLNE? CO JEST KONSEKWENCJĄ ICH NIEPODANIA?

 

Podanie
danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady
zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z
brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub
podjęcia określonych działań.

Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe
lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje
na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na
podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik
udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych,
których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik
przekazał je Administratorowi.

 

W JAKICH CELACH I
NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA PODAWANE W
RAMACH KORZYSTANIA ZE STRONY?

 

Dane osobowe Użytkownika na
Stronie Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących
podstawach prawnych:

 

Lp.

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania

Czas przetwarzania

1.    
 

wykonanie usługi lub wykonanie zawartej umowy, przesłanie
oferty (np. reklamowej) na prośbę Użytkownika

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub
wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie)

dane przetwarzane są przez czas trwania umowy/ czas
niezbędny do przesłania oferty i odpowiedzi Użytkownika, a następnie czas do
upływu przedawnienia roszczeń

2 lata lub 6 lat od wykonania umowy w zależności od tego
czy Użytkownik jest przedsiębiorcą

2.    
 

wystawienie faktury, rachunku i spełnienie innych obowiązków
wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania
zamówień  w Sklepie internetowym lub
pozostałych produktów i usług

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów
prawa)

dane przetwarzane są przez 5 lat od końca roku podatkowego,
w którym nastąpiło zdarzenie podatkowe

3.    
 

udzielenie rabatu lub informowanie o promocjach i ciekawych
ofertach Administratora lub podmiotach przez niego polecanych, w tym wysyłka newslettera

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody, następnie
przez okres 2 lat w przypadku osób, które wycofały zgodę lub po okresie 6
miesięcy braku jakiejkolwiek aktywności odbiorcy

4.    
 

przechowywanie nieopłaconych zamówień

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora)

dane przetwarzane są do momentu utraty przydatności

14 dni od złożenia zamówienia

5.    
 

rozpatrzenie reklamacji czy roszczeń związanych z umową

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania
umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z
przepisów prawa)

dane przetwarzane są przez okres realizacji procedury lub
roszczenia

1 rok od upływu terminu realizacji roszczenia lub 5 lat od
końca roku podatkowego w zakresie danych przechowywanych na podstawie
przepisów podatkowych

 

 

 

 

6.    
 

ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora)

dane przetwarzane są do momentu ustania podstawy
przetwarzania

2 lata lub 6 lat od wykonania umowy w zależności od tego
czy Użytkownik jest przedsiębiorcą

7.    
 

kontakt telefoniczny w sprawach związanych z realizacją
usługi, umowy

art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub
wykonania umowy)

dane przetwarzane są przez czas trwania umowy/ czas
niezbędny do przesłania oferty i odpowiedzi Użytkownika, a następnie czas do
upływu przedawnienia roszczeń

2 lata lub 6 lat od wykonania umowy w zależności od tego
czy Użytkownik jest przedsiębiorcą

8.    
 

kontakt telefoniczny w celu
przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody

9.    
 

tworzenie rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów
prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

dane przetwarzane są do czasu ustania podstawy
przetwarzania lub utraty przydatności dla administratora

10.   

archiwizacja na potrzeby zabezpieczenia informacji, które
mogą służyć wykazywaniu faktów

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora)

dane przetwarzane są do zgłoszenia sprzeciwu lub utraty
przydatności dla administratora

2 lata lub 6 lat od wykonania umowy w zależności od tego
czy Użytkownik jest przedsiębiorcą

 

11.   

cel analityczny, polegający między innymi na analizie
danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w
tym cookies np. cookies Google Analytics czy Meta Piksel

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora)

dane przetwarzane są do czasu wykasowania cookies z
przeglądarki przez Użytkownika

12.   

wykorzystywanie cookies na Stronie i jej podstronach

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

dane przetwarzane są do czasu wykasowania cookies z
przeglądarki przez Użytkownika

13.   

zarządzanie Stroną internetową i stronami Administratora na
innych platformach

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora)

dane przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności danych dla administratora

14.   

badanie satysfakcji z oferowanych usług

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora)

dane przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności danych dla administratora

15.   

zamieszczenie przez Użytkownika opinii o usługach
świadczonych przez Administratora

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody lub utraty
przydatności dla administratora, chyba że wycofanie zgody nastąpi wcześniej

16.   

wewnętrzne cele administracyjne Administratora związane z
zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem

6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora)

dane przetwarzane są do momentu ustania podstawy
przetwarzania

2 lata lub 6 lat od wykonania umowy w zależności od tego
czy Użytkownik jest przedsiębiorcą

 

17.   

dopasowanie treści wyświetlanych na stronach Administratora
do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych
usług

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora)

dane przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności danych dla administratora

18.   

marketing bezpośredni
kierowany do Użytkownika produktów lub Usług lub polecanych osób trzecich

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora)

dane przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności danych dla administratora

19.   

obsługa fanpage na Facebooku i wchodzenia w interakcje z
użytkownikami

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
i art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody lub
wniesienia sprzeciwu lub
utraty
przydatności danych dla administratora

20.   

obsługa profilu na platformie Instagram i wchodzenia w
interakcje z użytkownikami

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) i art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody lub
wniesienia sprzeciwu lub
utraty
przydatności danych dla administratora

21.   

obsługa profilu na platformie LinkedIn i wchodzenia w
interakcje z użytkownikami

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) i art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody lub
wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności danych dla administratora

22.   

obsługa profilu na platformie Twitter i wchodzenia w
interakcje z użytkownikami

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) i art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody lub
wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności danych dla administratora

23.   

obsługa profilu na platformie YouTube i wchodzenia w
interakcje z użytkownikami

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) i art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody lub
wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności danych dla administratora

24.   

obsługa profilu na platformie TikTok i wchodzenia w interakcje z
użytkownikami

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
i art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu
lub utraty przydatności danych dla administratora

25.   

kierowanie reklamy w mediach społecznościowych i na
stronach internetowych, typu reklam tworzonych za pomocą Menedżera reklam
portalu Facebook, oraz kierowania remarketingu

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) polegający na
promocji i reklamie usług Administratora poprzez remarketing kierowany do
osób zapisanych na mailing lub odwiedzających daną stronę internetową)

dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody lub
wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności danych dla administratora

26.   

zamieszczenie przez Użytkownika komentarzy

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody lub utraty
przydatności dla administratora

27.   

zamieszczenie przez Użytkownika opinii

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody lub utraty przydatności
dla administratora

 

Podanie przez Użytkownika
danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie
potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i
wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust.
1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych
oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce
przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.

 

W
JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ DANE?

 

Zbierane i przetwarzane są
tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach –
danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym
mowa poniżej).

Podczas wizyty na stronie,
automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP
użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
(dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy
zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych
o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia.
Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną,
zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści marketingowych
i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. Więcej o cookies przeczytasz
w dalszej części niniejszej polityki.

Dane mogą też być zbierane na
potrzeby wypełnienia formularzy znajdujących się na Stronie, o czym jest mowa w
dalszej części polityki prywatności.

 

Usługi
społeczeństwa informacyjnego

Administrator nie zbiera danych
dzieci. Użytkownik powinien mieć ukończone 16 lat, aby samodzielnie wyrazić
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług społeczeństwa
informacyjnego m.in. w celach marketingowych, albo uzyskać w tym celu zgodę
opiekuna prawnego (np. rodzica).

W przypadku, gdy Użytkownik nie ma
ukończonych 16 lat nie powinien korzystać ze Strony i serwisu corsahairshop.pl.

Administrator jest uprawniony
podjąć rozsądne starania by zweryfikować czy użytkownik spełnia wymóg dotyczący
wieku, o którym mowa powyżej, albo czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub
opiekę nad Użytkownikiem mającym mniej niż 16 lat, wyraziła zgodę lub ją
zaaprobowała.

 

 

JAKIE SĄ
UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA?

Użytkownikowi przysługują w
każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.:

è prawo dostępu do treści jego danych,

è prawo do przenoszenia danych,

è prawo poprawiania danych, 

è prawo sprostowania danych,

è prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich
przetwarzania,

è prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w
sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,

è prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,

è prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie
danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z
aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

è prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie
będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Administrator zwraca uwagę, że
uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich
czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Tyczy się to np. prawa do
uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa
i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. W
celu poznania ograniczeń dotyczących uprawnień Użytkownika odsyłamy do treści
RODO. 

Użytkownikowi zawsze jednak
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji swoich praw
Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: kontakt@corsahairshop.pl lub
listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora, jeśli
został podany w niniejszej polityce prywatności, wskazując zakres swoich żądań.
Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia
wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia, chyba że uzasadnione będzie wydłużenie
tego terminu zgodnie z RODO.

 

CZY UŻYTKOWNIK MOŻE
COFNĄĆ WYRAŻONĄ ZGODĘ?

 

 Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone
działanie, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta, co skutkować będzie
usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora i zaprzestaniem
wskazanych działań (w przypadku zapisu na podstawie zgody). Cofnięcie
zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W niektórych przypadkach, dane
mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed
ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny
lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.

Każdorazowo, Administrator
odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio uzasadniając dalsze działania
wynikające z obowiązków prawnych.

 

CZY PRZEKAZUJEMY
DANE UŻYTKOWNIKA DO PAŃSTW TRZECICH?

 

Dane Użytkownika mogą być
przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich. 

W związku z faktem, że Administrator korzysta z
zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) dalej jako Meta lub Facebook,
Google, Microsoft itp. dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów
Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich
serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy
zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule
umowne w odniesieniu do swoich usług. Będą one przekazywane wyłącznie
odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in.
poprzez:  

a)    
współprace z
podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których
została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,

b)   
stosowanie
standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to
miejsce np. w przypadku Google), 

c)    
stosowanie wiążących
reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, 

lub tym, na przekazywanie
danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.

Szczegółowe informacje
dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług,
dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:

Google Ireland Limited      : https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Meta Platforms Ireland Limited     .: https://www.facebook.com/privacy/explanation

UAB
MailerLite:
https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

Obecnie usługi oferowane przez Google Ireland Limited oraz Meta Platforms Ireland Limited dostarczane
są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże
każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu
otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych. MailerLite
może przechowywać część danych w Stanach Zjednoczonych lub korzystać z
dostawców usług z tego kraju, jednakże dane przetwarzane są głównie w Unii
Europejskiej.

 

JAK DŁUGO
PRZECHOWUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?

 

Dane Użytkownika będą przechowywane przez
Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów,
które zostały wskazane w tabeli powyżej, oraz:

a)    
przez okres realizacji
usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z
przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i
klientów czy Użytkowników,

b)   
przez okres
prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie
usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,

c)    
przez okres wymagany
przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych
wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie
przepisów,

d)   
do czasu skutecznego
wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do
danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,

e)    
do czasu cofnięcia
zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do
danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane
mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami
zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym
Użytkownikowi,

f)     
do czasu
zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych
osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych,
wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora,

g)     przez okres maksymalnie 1 roku w przypadku osób, które
wypisały się z newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np.
informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z newslettera, o ilości otrzymanych
newsletterów, podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi
wiadomościami), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez
danego subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od
Administratora.

Okresy przechowywania danych
wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku, w którym nastąpiło
rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu
przetwarzania i zarządzania danymi.

Szczegółowe okresy
przetwarzania danych osobowych, dotyczące poszczególnych czynności
przetwarzania, znajdują się w rejestrze czynności przetwarzania Administratora.

 

LINKI ODSYŁAJĄCE DO
INNYCH STRON

 

Na Stronie mogą pojawiać się
linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym
oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za
treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania
się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

    

BEZPIECZEŃSTWO
DANYCH

 

Dane osobowe Użytkownika są
przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi
procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza
informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki
te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników
przed dostępem osób nieupoważnionych.

W szczególności, dostęp do
danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są
zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym
powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy
powierzenia danych.

Użytkownik powinien
jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych
przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich
danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz
aktualizować oprogramowanie.

 

KIM MOGĄ BYĆ
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH?

 

Administrator informuje, że
korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych
(takie jak np. firmy kurierskie, firmy pośredniczące w płatnościach
elektronicznych, firmy oferujące usługi księgowe, firmy umożliwiające wysyłkę
newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony
i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w
szczególności przez RODO.

Administrator informuje
Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym
podmiotom:

1.    CORSA Irena Nowik – w celu wysyłki newslettera i
korzystania z systemu mailingowego

2.   
CORSA Irena Nowik – w
celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

3.   
CORSA Irena Nowik – w
celu tworzenia stron lądowania i zbierania leadów,

4.   
OMEGA Julita
Tarasewicz – w celu wystawienia dokumentów księgowych,

5.   
CORSA Irena Nowik – w
celu obsługi systemu płatności i transakcji elektronicznych,

6.   
CORSA Irena Nowik – w
celu zarządzania firmą,

 1. CORSA Irena Nowik – w
  celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail,

8.   
CORSA Irena Nowik –
celu obsługi domeny i serwera pocztowego,

9.   
CORSA Irena Nowik – w
celu wsparcia informatycznego czy zarządzania Stroną od strony IT,

 1.  innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom
  zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia
  pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy
  księgowej, informatycznej, graficznej, copywriterskiej, firmom windykacyjnym,
  prawnikom, itd.

Dane osobowe mogą być także
udostępniane innym odbiorcom m.in. urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu
realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i
księgowością.

Podmioty, które przetwarzają
dane osobowe, tak jak Administrator, zapewniają zachowanie standardów
europejskich w zakresie ochrony danych osobowych, w tym standardy wyznaczane
przez akty prawne i decyzje Komisji Europejskiej i stosują mechanizmy zgodności
także przy przekazywanie danych poza EOG m.in. w postaci standardowych klauzul
umownych przyjętych przez Komisję Europejską decyzja 2021/915 z dnia 4 czerwca
2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami, a
podmiotami przetwarzającymi na podstawie art. 28 ust. 7 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz art. 29 ust. 7
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0915&from=PL
.

 

CZY POWOŁALIŚMY
INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?

 

Administrator Danych Osobowych
niniejszym informuje, że nie
powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie
obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Użytkownik przyjmuje do
wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom
państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i
po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od
Administratora tych danych.

 

CZY PROFILUJEMY
DANE UŻYTKOWNIKA?

 

Dane osobowe Użytkownika nie
będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ
na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.

W ramach strony internetowej i
technologii śledzących dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w
lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kieruje do
Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć
jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na
warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może
jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do
zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z
danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one
z danych statystycznych np. płeć,   wiek,
zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie.

Każdy Użytkownik ma prawo
wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny
wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się
więcej o reklamie behawioralnej kliknij tutaj: https://www.youronlinechoices.com/pl/o-reklamie-behawioralnej

 

Administrator stosuje
następujące rodzaje
formularzy w ramach Strony:

1.   
Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim miejscu swojego imienia i
adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania
jego adresu e-mail do bazy subskrybentów Administratora, musi potwierdzić chęć
zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu
wysyłania newslettera.

Subskrypcja/zapis oznacza, że
Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką prywatności oraz wyraża zgodę na
wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków
komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002
roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn.
zm.).

Poprzez zapis na newsletter
Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Administratora
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. telefonu, tabletu,
komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora
oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172
ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Powyższe zgody są dobrowolne,
jednakże konieczne do wysyłki newslettera, w tym m.in. do informowania o
usługach, nowych wpisach blogowych, produktach, promocjach i rabatach
oferowanych przez Administratora lub produktach osób trzecich polecanych przez
niego. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie
wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej polityce
prywatności.

Newsletter jest wysyłany przez
czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody. Po wycofaniu
zgody, dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie newsletterowej jeszcze
przez okres do 3 lat, w celu wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika zgody
na komunikację poprzez newsletter, działań Użytkownika (otwieralności e-maili)
oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co
stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Wysyłka newslettera może
zostać zaprzestana w przypadku niewykazania przez Użytkownika aktywności przez
minimum 6 miesięcy od rozpoczęcia świadczenia usługi newsletter lub od
odczytania ostatniej wiadomości e-mail (wysłanego newslettera). W takim
przypadku, Administrator usunie dane Użytkownika z systemu do wysyłki
newslettera (dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej
wiadomości od Administratora, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać w
formularzu zapisu na Newsletter lub skontaktuje się z Administratorem w inny,
wybrany w tym celu sposób.

System mailingowy
wykorzystywany do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i
podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego e-mailami
(data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania się,
itp.).

Administrator może także
prowadzić remarketing na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora, polegający na promocji i reklamie usług
kierowany do osób zapisanych na newsletter, w ten sposób, że podane adresy
e-mail subskrybentów zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego
przez Meta Platforms Ireland Limited, tzw. menedżera reklam, a następnie
kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub osoby
upoważnione, poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, że
subskrybenci newslettera są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook
(posiadają tam założone konto). Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu
kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej
wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza subskrybentów). Dokładna informacja
o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz
przetwarzania tymi danymi znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook
pod tym linkiem https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience#
oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing,
a Administrator zaleca zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika
i subskrybenta.

2.   
Formularz kontaktowy
umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora i kontakt z nim drogą
elektroniczną.  Dane osobowe w postaci
imienia, nazwiska, adres e-mail oraz dane podane w treści wiadomości,
przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w
celu kontaktu z Użytkownikiem.

Po zakończeniu kontaktu z
Tobą, dane mogą być archiwizowane, co jest prawnie uzasadnionym interesem
Administratora. Administrator nie jest w stanie określić dokładnego okresu
archiwizacji, a tym samym usunięcia wiadomości. Jednakże, maksymalny okres nie
będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów
prawa.

 

3.   
Formularz systemu umożliwiający pozostawienie komentarzy – Wszelkie dane w formularzu komentarzy Użytkownik podaje
dobrowolnie, jeżeli chce taki komentarz pozostawić. Umieszczając komentarz
wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych. Są to: imię, nazwisko, e-mail, nazwa strony internetowej,
numer IP. Niektóre dane oznaczone jako obowiązkowe muszą zostać wpisane.

Podanie adresu e-mail jest
obowiązkowe i służy wyłącznie w celu wykluczenia spamu lub/i wyświetlenia
avatara Użytkownika. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim.

Administrator nie ponosi
odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Strony i
bloga. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o
charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty,
treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron
umieszczone bez jego zgody.

 

4.   
Formularz zamówienia w Sklepie – Składając zamówienie w sklepie internetowym
Administratora musisz podać określone dane zgodnie z zasadami zawartymi w
regulaminie sprzedaży w celu realizacji zamówienia, realizacji obowiązków
prawnych nałożonych na Administratora, rozliczeń, rozpatrywania roszczeń, w
celach statystycznych i archiwalnych, a także w celu marketingu bezpośredniego
w stosunku do klientów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

Są to głównie: imię, nazwisko,
nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania lub siedziba firmy, ewentualnie adres do
doręczeń, adres e-mail. Jeżeli posiadasz już konto użytkownika w sklepie to
wówczas wystarczy podanie loginu (lub adresu e-mail) oraz hasła i zalogowanie
się na swoje konto, a następnie dokonanie dalszych kroków związanych z
zamówieniem.

Administrator przechowuje dane
przez czas realizacji zamówienia czy usługi, a po jej wykonaniu przez okres
niezbędny do ochrony przed roszczeniami. Ponadto, przez czas wskazany
przepisami prawa np. podatkowego (m.in. okres przechowywania faktur).

5.   
Formularz reklamacji i odstąpienia od umowy w sklepie
internetowym corsahairshop.pl
– W przypadku korzystania z usług lub
produktów Administratora możesz złożyć reklamację lub odstąpić od zawartej
umowy. W tym celu, Administrator umożliwia Ci wypełnienie formularza
reklamacyjnego i formularza odstąpienia od umowy załączonych do regulaminu
sprzedaży. Możesz także dokonać tych czynności bez wypełniania formularza, jednakże
podając niezbędne dane.

Wymagane w tym wypadku dane
to: imię, nazwisko lub ewentualnie nazwa użytkownika, adres zamieszkania lub
adres siedziby firmy (jeżeli zamówienie było dokonywane w imieniu firmy), adres
e-mail, numer telefonu (ewentualnie), numer rachunku bankowego (jeśli konieczny
będzie zwrot).

Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa
oraz regulaminem sprzedaży. Dane będą przechowywane w celu realizacji procedury
reklamacyjnej / odstąpienia od umowy 
oraz w celach archiwalnych i obrony przed roszczeniami.

6.   
Formularz rejestracyjny założenia konta Użytkownika w
sklepie internetowym
– Użytkownik ma
możliwość założenia konta w sklepie internetowym i w tym celu powinien dokonać
odpowiedniej rejestracji i podania danych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres
zamieszkania, adres siedziby firmy, NIP, a następnie hasła.

Założenie konta odbywa się na
zasadach podanych w regulaminie sprzedaży i jest usługą świadczoną drogą
elektroniczną. Zasady utrzymywania konta oraz jego ewentualnego usunięcia
zawarte są w regulaminie.

Obowiązkowe są dane oznaczone
jako takie i bez ich podania nie będzie możliwe założenie konta użytkownika.
Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Administrator może powierzać
przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika
(na podstawie umowy powierzenia). Dane pozyskane z formularzy nie mogą być
przekazywane podmiotom trzecim.

 Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców
zewnętrznych jak np. Google, czy Disquis powinien zapoznać się z ich polityką
prywatności, dostępną u dostawców tych usług, na ich stronach internetowych.

 

 

1.    
Treści przedstawione
na Stronie nie stanowią porad czy wskazówek specjalistycznych (np.
edukacyjnych) i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli
Użytkownik chce uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, powinien skontaktować się z
osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Administratorem na podane
dane kontaktowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie
treści zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na ich
podstawie.

2.    
Wszystkie treści
umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób
i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, inne materiały, itp.). Administrator
nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub w części bez jego
wyraźnej, uprzedniej zgody.

3.    
Administrator
informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie treści
udostępnionych przez Administratora stanowi naruszenie przepisów prawa i może
rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Administrator może także domagać się
stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat
materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.    
Administrator nie
ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie w
sposób niezgodny z prawem.

5.    Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich
zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej. 

 

W celu korzystania ze strony
internetowej Administratora niezbędne jest posiadanie:

a)   
Urządzenia z dostępem
do sieci Internet,

b)   
Aktywnej skrzynki
elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail,

c)    
Przeglądarki
internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www,

d)   
Oprogramowanie
umożliwiające odczyt treści w przedstawionych formatach np. pdf., video, mp3,
mp4.

 

§7 POLITYKA
PLIKÓW COOKIES

 

1.    
Podobnie jak większość
stron internetowych, Strona Administratora
korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”)
co umożliwia ulepszanie Strony pod kątem potrzeb użytkowników ją
odwiedzających.

2.    
Strona nie zbiera w
sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies.

3.    
Pliki cookies (tzw.
„ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które
przechowywane są na urządzeniu końcowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie,
wtedy, gdy korzystasz ze Strony.

4.    
Mogą to być cookies
własne (pochodzące bezpośrednio ze Strony internetowej) oraz cookies podmiotów
trzecich (pochodzące z innych stron internetowych niż Strona).

5.    
Pliki cookies
pozwalają na dostosowanie zawartości mojej strony internetowej do
indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz potrzeb innych odwiedzających ją
użytkowników. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki
sposób użytkownicy Strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają.
Dzięki temu mogę ulepszać moją stronę internetową, jej zawartość, strukturę i
wygląd.

6.    
Administrator stosuje
następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:

a)    Piksel konwersji
Facebooka oraz reklamy tworzone poprzez portal Facebook Facebook Ads (Facebook
Custom Audiences)
– w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia
działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem
Administratora. Administrator może również kierować treści reklamowe do
Użytkownika poprzez portal Facebook w ramach reklam kontaktowych.  

Narzędzie Piksel Facebooka
dostarczane jest przez Meta Platforms Ireland Limited. oraz jej spółki powiązane. To narzędzie
analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania
podejmują Użytkownicy Strony oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób
(Facebook Ads, Facebook Insights). Administrator może również kierować treści
reklamowe do Użytkownika poprzez portal Facebooka w ramach reklam
kontaktowych.  

Administrator może także
prowadzić remarketing  na podstawie art.
6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na
promocji i reklamie usług kierowany do osób, które wyraziły zgodę na wysyłkę
ofert (lub osób do nich podobnych lub do użytkowników, którzy polubili Fanpage)
w ten sposób, że podane adresy e-mail zostają wgrane do narzędzia
marketingowego oferowanego przez Meta
Platforms Ireland Limited
. tzw. menadżera reklam, a następnie
kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub osoby
upoważnione, poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, że osoby te
są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone
konto). Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. W
przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia
zaktualizowana baza kontaktów). Dokładna informacja o tzw. grupach
niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi
danymi znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook pod tym linkiem
https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz
https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, a Administrator zaleca
zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika. 

Informacje zbierane w ramach
używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację
Użytkownika. Pokazują ogólne dane na temat użytkowników: lokalizację, wiek, płeć,
zainteresowania. Dostawca portalu Facebook może łączyć te informacje z
informacjami jakie Użytkownik przekazuje mu w ramach posiadanego konta w
portalu Facebook, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i
celami. 

Administrator zaleca
zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Piksel Meta (Facebooka)
i ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia, jak również zarządzanie
swoimi ustawieniami prywatności w portalu Facebook. Więcej informacji znajduje
się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation
oraz https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142&_ga=2.140230195.1899084027.1676390445-251481724.1675757116.
W każdej chwili można zrezygnować z plików 
cookies odpowiedzialnych za wyświetlanie reklam remarketingowych np. na
https://www.facebook.com/help/1075880512458213/.

Użytkownik korzystając ze
strony wyraża zgodę na instalację wskazanego cookie na swoim urządzeniu
końcowym. 

b)   
TikTok Piksel – w celu zarządzania reklamami na TikToku i prowadzenia
działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem
Administratora.

Więcej o narzędziu
analitycznym Tik Toka i zasadach przetwarzania danymi w jego ramach znajdziesz
tutaj: https://ads.tiktok.com/help/article/tiktok-pixel?redirected=1&_ga=2.99858206.1899084027.1676390445-251481724.1675757116.

Narzędzie to pomaga dotrzeć do
nowych odbiorców poprzez kierowanie do nich reklamy, w szczególności do tych,
którzy już odwiedzili Stronę. Jeśli Użytkownik korzysta z platformy TikTok dane
te mogą być kojarzone z danymi zbieranymi przez TikToka w ramach platformy
społecznościowej TikTok. Są jednak anonimowe w ramach Strony i służą jedynie
zbieraniu danych statystycznych i analitycznych, a także kierowaniu reklamy do
ogólnie zdefiniowanych odbiorców.

Więcej o zasadach ochrony
prywatności w portalu TikTok przeczytasz tutaj: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/new-privacy-policy/pl-PL?_ga=2.98704798.1899084027.1676390445-251481724.1675757116.

c)    
Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta
z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników
Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony
Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

Narzędzie to stosowane jest na
mocy umowy zawartej z Google Ireland Limited przy czym dostarczane jest przez
firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google
Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym
na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie
usług Administratora i optymalizację Strony.

W ramach korzystania z
narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych
Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację.

Administrator zaleca
zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics,
możliwością wyłączenia kodu śledzącego i ewentualnie zadanie pytań dostawcy
tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906
lub
zapoznanie się z zasadami prywatności pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&_ga=2.64139695.1899084027.1676390445-251481724.1675757116
.  

d)   
Powiadomienia typu web push, z poziomu przeglądarki – w celu lepszej komunikacji z Użytkownikiem oraz szybszego
przekazywania mu wartościowych treści czy ofert, Administrator umożliwia
wyrażenie zgody na otrzymywanie powiadomień typu web push z poziomu
przeglądarki Użytkownika.

Aby wyrazić zgodę na odbieranie
powiadomień web push Użytkownik powinien na komunikacie wysyłanym przez jego
przeglądarkę internetową zaznaczyć opcję „wyświetlaj powiadomienia” lub inną
bliskoznaczną (każda przeglądarka może inaczej nazywać tę opcję).

Zgoda na otrzymywanie ww.
powiadomień może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez zmianę ustawień
przeglądarki internetowej Użytkownika. Administrator nie przetwarza żadnych
danych osobowych Użytkowników korzystających z powiadomień typu web push.
Użytkownicy są identyfikowani wyłącznie na podstawie informacji, które są
przechowywane przez ich przeglądarki internetowe, do których Administrator nie
ma dostępu.

e)   
Wtyczki kierujące do social mediów np.
Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn.

Użytkownik po kliknięciu w
ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym
wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. Facebooka. Następnie
posiada możliwość kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia fanpage
Administratora, znajdujący się w portalu Facebook lub też bezpośredniego
udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.).

Administrator zaleca
zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka przed założeniem konta w tym
portalu. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez portal
Facebook. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki
odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez
portal społecznościowy np. Facebook, który staje się ich administratorem i
decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez
wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w
urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z danymi
gromadzonymi w portalu Facebooka. Użytkownik korzystając ze Strony akceptuje
ten fakt. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty
trzecie w ten sposób. 

Powyższe wskazówki należy
odnieść również do obsługi:

Facebook – fanpage znajdujący
się pod adresem URL: _______________________
,

Profilu na portalu
społecznościowym Instagram, znajdującego się pod adresem URL:
_______________________ ,

Kanału w serwisie You Tube
znajdujący się pod adresem URL: _______________________.

f)     
Narzędzia służące do oceny efektywności kampanii
reklamowych Google Ads –
w celu
prowadzenia kampanii reklamowych oraz remarketingowych, co jest prawnie
uzasadnionym interesem Administratora.

Administrator nie gromadzi
żadnych danych, które pozwalałyby na identyfikację danych osobowych
Użytkownika. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Google
w celu poznania szczegółów działania tych funkcji oraz ich ewentualnego
wyłączenia z poziomu przeglądarki Użytkownika.

g)   
Cookies służące do odzyskiwania porzuconych koszyków i
aktywności Użytkownika na stronie sklepu internetowego,

w celu skierowania
do Użytkownika komunikacji reklamowej związanej z niezakończonym zamówieniem,
co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

h)   
Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych
dostawców,

Administrator może osadzać na
Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych
zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z serwisu You Tube
czy Vimeo oraz nagrania dźwiękowe w portalu SoundCloud.

Wspomniane podmioty trzecie
mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści jakich dokonał
Użytkownik. 

Jeśli nie chcesz, żeby miało
to miejsce, wyloguj się z danego portalu (jeśli posiadasz tam konto i jesteś zalogowany)
zanim odwiedzisz moją Stronę lub nie odtwarzaj danych treści na Stronie. Możesz
też zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować wyświetlanie Ci
określonych treści z określonych portali. 

Odtwarzając nagrania dostępne
w portalu SoundCloud, korzystasz z usług świadczonych przez SoundCloud, który
jest samodzielnym podmiotem świadczącym na rzecz Użytkownika usługi drogą
elektroniczną. Szczegóły w zakresie przetwarzania danych osobowych przez
SoundCloud zawiera polityka prywatności tego portalu:  https://soundcloud.com/pages/privacy
i polityka cookies : https://soundcloud.com/pages/cookies,
a także regulamin : https://soundcloud.com/terms-of-use.

You Tube

Serwis YouTube obsługiwany jest przez Google Ireland
Limited i pozwala na odtworzenie nagrań znajdujących się na stronach
Administratora. You Tube może zapisywać na urządzeniu Użytkownika pliki cookies
o odtworzeniach nagrań i przypisuje je do konta Użytkownika na You Tube, jeśli
jest zalogowany.

Korzystając z nagrań
umieszczonych w portalu YouTube, Użytkownik korzysta z usług świadczonych drogą
elektroniczną przez Google Ireland Limited. Szczegóły w zakresie przetwarzania
danych osobowych przez You Tube zawiera Polityka prywatności i regulamin tego
portalu:  https://policies.google.com/privacy
i https://www.youtube.com/t/terms
.

i)     
Linki afiliacyjne i programy partnerskie

Na Stronie Administratora mogą
pojawiać się linki afiliacyjne do określonych produktów lub usług podmiotów
trzecich. Jest to sposób monetyzacji treści znajdujących się na Stronie, a
udostępnianych co do zasady bezpłatnie. Kliknięcie w link nie spowoduje po
stronie Użytkownika naliczenia żadnych opłat. Jeśli przejdziesz na stronę
zewnętrznego podmiotu klikając w link afiliacyjny i dokonasz zakupu produktu
może mi zostać przyznana prowizja. Korzystając ze Strony zgadzasz się na
wykorzystanie plików cookies w tym zakresie.

Na Stronie mogą też pojawiać się okienka reklamowe z produktami
podmiotów trzecich, w ramach tzw. Google AdSense. Administrator informuje, iż
nie ma wpływu na treść tych reklam ani ich wygląd, o których decyduje algorytm
dostawcy, w tym wypadku Google
Ireland Iimited
.    Ustawienia
i personalizację reklam możesz zmodyfikować bezpośrednio z poziomu swojej
przeglądarki wchodząc pod adres: https://adssettings.google.com/authenticated.

j)     
Narzędzie analityczne Yandex metrica

Narzędzie to
służy celom analitycznym i ulepszaniu oraz optymalizacji Strony i Sklepu
internetowego Administratora. Zbiera dane związane z aktywnością Użytkownika na
Stronie, poruszaniem się po Stronie. Taka aktywność jest następnie nagrywana w
formacie video i Administrator może ją odtworzyć w celu analizy zachowań
Użytkowników Strony (ruchy na stronie, kliknięcia myszką w poszczególne
miejsca, czas spędzony na stronie, wyjścia, wejścia na poszczególne podstrony).
W ramach takiego działania, Administrator nie uzyskuje informacji pozwalających
na Twoją identyfikację. W tym celu, na Stronie znajduje się specjalny kod
śledzący Yandex, który wykorzystuje pliki cookies tejże firmy. Możesz go w
każdej chwili wyłączyć poprzez zmianę ustawień Twojej przeglądarki.

Yandex Metrica
jest reprezentowany przez podmiot znajdujący się w Unii Europejskiej Yandex Oy, Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finlandia.

Jeśli Użytkownik chce pozna szczegóły związane z ochroną
prywatności i przetwarzaniem danych osobowych przez Yandex Metrica,
Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności tutaj:
https://yandex.com/legal/confidential/index.html.

 

7.    
Administrator ponownie
zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców powyższych
usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających
ochronę praw Użytkownika.

8.    
W ramach strony
stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są po
zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz
stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia
rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

9.    
W wielu przypadkach
oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany
ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).

10.  Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików
cookies (wyłączenie ich, ograniczenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Strony i utrudnić jej funkcjonowanie.

11.  Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest
pod adresem      http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub
w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

 

Podczas pierwszego wejścia na Stronę musisz wyrazić zgodę na cookies lub
podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej
korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie
zgody.  Jeżeli nie chcesz takiej zgody
wyrazić – opuść Stronę. Zawsze też, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki,
wyłączyć lub usunąć pliki cookies. W zakładce „pomoc” w  przeglądarce Użytkownika znajdują się
niezbędne informacje.

 

 

 

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem
  zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane
  jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i
  czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie
  operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich
  treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do
  administrowania serwerem.
 5. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów
  serwera do identyfikacji Użytkownika.

 

Data publikacji Polityki
Prywatności: 19.02.2023

Data ostatniej aktualizacji: 19.02.2023